จดหมายข่าว ฉบับที่ 280 ลูกสนคนเก่ง รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ระดับเยาวชนนานาชาติการแข่งขัน The 14th World Peace Ethics Contest 2021