จดหมายข่าว ฉบับที่ 282 โรงเรียนลำปากัลยาณี สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันฯ Covid-19