จดหมายข่าว ฉบับที่ 283 คณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรม “Edutainment Activties for CLT : Online and Onsite Learning”