จดหมายข่าว ฉบับที่ 287 โรงเรียนลำปากัลยาณี จัดการประชุมครู และต้อนรับ ผู้อำนวยการวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี