จดหมายข่าว ฉบับที่ 354 ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี เยี่ยมชมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ