จดหมายข่าว ฉบับที่ 358 ลูกสนโรงเรียนลำปางกัลยาณี เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 14