จดหมายข่าว ฉบับที่ 082 โรงเรียนลำปางกัลบาณี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)