จดหมายข่าว ฉบับที่ 108 กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรม เทศน์มหาชาติ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)ประจำปี 2564