ขั้นตอนการฉีควัคซีน Pfizer วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3

แจ้งจากงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งถึงนักเรียนระดับชั้นม.ต้นที่จะมารับวัคซีน เรื่องแนวปฏิบัติและขั้นตอนแก่นักเรียนม.ต้นที่จะมารับวัคซีนใน วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ดังนี้