ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี

ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี