ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 (ฉบับแก้ไข21-11-2564)