ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศการเลือกห้องตามแผนการเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัชยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษ1 2567 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน) เพิ่มเติมรอบสอง