ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายไอศกรีม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗