ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานบริหารนวัตกรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี แจ้งเรื่องการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานบริหารนวัตกรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี
แจ้งเรื่องการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
.
สมัครด้วยตนเองได้ที่ https://forms.gle/2fQtksHfVGroSrv56
.
รูปแบบการแข่งขันสอบมี 2 รูปแบบ
1. สนามสอบออนไลน์ – สนามสอบออนไลน์เป็นสนามสอบหลักในกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่สะดวกเดินทางไปยังสนามสอบปิดหรือโรงเรียนต้นสังกัดของผู้สมัครสอบไม่สามารถเป็นสนามสอบปิดในการแข่งขันสอบได้
2. สนามสอบปิดโรงเรียนต้นสังกัด – โรงเรียนที่ต้องการเป็นสนามสอบสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประสานงานโรงเรียนฯ
.
หมายเหตุ: สำนักงาน สวช. จะประกาศรายชื่อสนามสอบปิดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดนจะทยอยประกาศรายชื่อเพิ่มในทุก ๆ สัปดาห์
.
ในการแข่งขันปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นสนามสอบมากกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่
https://www.facebook.com/nationalacademictest/?locale=th_TH

#สวช #สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ #โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ #วิชาการสร้างโอกาส #พัฒนาประเทศชาติสู่สากล