ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 ทุน เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2565