ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นาง มยุรี ท้าวศรีชัย

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 2221,2211

หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)

นางสาว ศิรินทิพย์ รุมารถ

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 6211

หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาว สุภานัน ปัญญาใหญ่

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 7391

หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาจีน)

นางสาว ภัสรลักษณ์ ใจขัด

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 7311

หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)

นางสาว อรวรรณ กันธิมา

เบอร์โทรติดต่อ 054019664 ต่อ 5341