มุมข่าวเยาวชน…เยาวชนคนเก่ง วงโยธวาทิต โรงเรียนลำปางกัลยาณี มุมข่าวเยาวชนวันนี้ ไปที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นความสามรถของน้องๆวงโยธวาทิต ที่ทุ่มเทฝึกซ้อม เสียสละเวลาในช่วงเช้าและเย็น ไม่ให้กระทบกับการเรียน เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music On the Beach