ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเลือกวิชาเลือกรายวิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือเสรี) ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 แผนศิลป์ และ นักเรียนแผนวิทย์ ห้องเรียน 11 และ 12📌📌