แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4

🔵 วันที่ 30 เมษายน 2567 ระดับชั้น ม.1

  🔵 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ระดับชั้น ม.4

📣 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567