แจ้งจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การรับชุดนักเรียน

📣📣📣📣📣📣
แจ้งจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี
เรื่อง การรับชุดนักเรียน

1. วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

รับชุดนักเรียนที่ห้องสิทธิประโยชน์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี

2.ผู้ปกครองสามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เข้าประตู 1 ประตู 2

ด้านถนนพหลโยธิน และ ประตู 3 ด้านฝั่งศรีชุมได้

3.งดเว้นการจอดรถภายในสนามฟุตบอลและบริเวณด้านหน้าอาคาร 2

อาคารภัทรนารีและหน้าร้านกาแฟ เนื่องจากเป็นเขตก่อสร้างโดมของโรงเรียน

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้