โครงการรับบริจาคอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี 📌📌