จดหมายข่าว ฉบับที่ 014 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษา