จดหมายข่าว ฉบับที่ 015 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษา