ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 15-17 ธันวาคม 2564