เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 กลุ่มภาคพื้นทวีปใต้ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 ตุลาคม 2566