8 มาตรการ และแนวปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ ONet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 26-วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนลำปางกัลยาณี📌📌