เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติ การสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้📌📌