🏅🏅ประกาศผลสอบ การแข่งขันสอบอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ (Ability Test) ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลำปางกัลยาณี

🏅ประกาศผลสอบ การแข่งขันสอบอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ (Ability Test) ปีการศึกษา 2566🏅

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ระดับ ป.5-6 >> https://cmu.to/QggJn
ระดับ ม.1-3 >> https://cmu.to/hADCI
ระดับ ม.4-6 >> https://cmu.to/1HuJn

🔹 นักเรียนรับรางวัล ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.
🔹 รายงานตัวเพื่อรับรางวัลที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อาคารภัทรนารี วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.
🔹 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง สามารถดาวน์โหลดได้ทางหน้าเพจกลุ่มสาระฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566