แจ้งจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง การเลื่อนประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 📌📌

แจ้งจากฝ่ายวิชาการ
เรื่อง การเลื่อนประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอเลื่อนการประกาศผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

จากวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นวันที่ 10 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.lks.ac.th