ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ.2566-2567) เขตลำปาง (โรงเรียนลำปางกัลยาณี)📌📌