รวมภาพประทับใจจากงาน National Orientation 2022 (Big ORT) สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียน YP รุ่นที่ 62 เอเอฟเอส ประเทศไทย

รวมภาพประทับใจจากงาน National Orientation 2022 (Big ORT) สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียน YP รุ่นที่ 62

เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่าน

ที่มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการเอเอฟเอส ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง

ได้มีโอกาสก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเอเอฟเอสของเรา💚

คลิก เพื่อดูภาพ