เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (3 สัปดาห์) โดยมี 3 ประเทศ ดังนี้ 1. ประเทศจีน 2. ประเทศญี่ปุ่น 3. ประเทศอินเดีย ประเภททุนทั่วไปและทุนเต็มจำนวน โดยได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566