📢📢งานวันกัลยาณีนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2565 📢📢สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานวันกัลยาณีนิทัศน์ วันที่ 26 ม.ค. 2566

งานวันกัลยาณีนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการจัดกินกรรมภายในงาน คลิก อ่านรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/lks.ac.th/kanlayanee/