📣📣ประชาสัมพันธ์สนามสอบ Asiarope Olympiad

ประชาสัมพันธ์สนามสอบ Asiarope Olympiad

สอบออนไลน์วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566

หมดเขตสมัครในระบบ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

นักเรียนที่สนใจสมัครสอบหรือประสงค์ลงสอบ

กรุณายืนยันตัวตนและปรึกษาการสมัครสอบ ได้ที่ คุณครูกิ่งลดา หมื่นสันธิ

กลุ่มงานบริหารนวัตกรรม โทร 0816426953

ศึกษารายละเอียดข้อมูลการสอบ ดังนี้  https://www.asiaropeolympiad.com/