Global Choice (โครงการพิเศษสื่อสารภาษาอังกฤษ) – เปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี ณ ประเทศแคนาดา

Global Choice (โครงการพิเศษสื่อสารภาษาอังกฤษ)

Global Choice (โครงการพิเศษสื่อสารภาษาอังกฤษ) – เปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี ณ ประเทศแคนาดา โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์และสามารถเลือกเมืองได้ ซึ่งมีทั้งหมด 4 โซนด้วยกันดังนี้
1. Eastern Ontario
2. Newfoundland
3. The Lambton-Kent, Southern Ontario
4. Ottawa
.
แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงได้รับการยอมรับอย่างมากในระดับโลก มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ ขึ้นชื่อในด้านความสะอาดและความปลอดภัยเนื่องจากมีอัตราการก่อความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ ผู้คนอัธยาศัยดีและเป็นมิตร จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในการเรียนรู้ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในด้านกิจกรรมเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถ มีเวลาผ่อนคลายและสนุกกับการเรียนมากขึ้น มาร่วมสร้างประสบการณ์ไปด้วยกัน สมัครเลย 🔻🔻🔻
.
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565 – 2566) รอบ 2 ภาคพื้นทวีปเหนือ
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึง 10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
.
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.afsthailand.org
ระเบียบการรับสมัคร : https://bit.ly/3azPSsv
สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://bit.ly/3662tAP
.
สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทาง
Tel : 02-5746197 ต่อ 505 – 508