ผู้ว่าฯลำปางให้กำลังใจ การฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On site

ผู้ว่าฯลำปางให้กำลังใจ การฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On site

   วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มนักเรียน ในการรับวัคซีน ณ ห้องประชุม โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นการรับวัคซีนเข็มที่ 2 (ไฟเซอร์) โดยมีนักเรียนที่เขารับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้นจำนวน 1,528 คน บรรยากาศการรับวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด เพื่อให้พร้อมใช้บริการและเป็นไปตามมาตรการป้องกันของสาธารณสุข