📣📣ประชาสัมพันธ์โครงการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (IMEDDAT)

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (IMEDDAT)

สอบออนไลน์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค วันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ.2566

หมดเขตสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

นักเรียนที่สนใจสมัครสอบหรือประสงค์ลงสอบ

กรุณายืนยันตัวตนและปรึกษาการสมัครสอบ

ได้ที่ คุณครูสุพรรณี กาทอง กลุ่มงานบริหารนวัตกรรม โทร 0850405544

ศึกษารายละเอียดข้อมูลการสอบ ดังนี้ www.techeducationth.com