ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูชาวต่างชาติจ้างสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูชาวต่างชาติจ้างสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

(Lampang Kanlayanee School Announcement Subject: Recruiting individuals to be hired as a foreign language English teacher)

Powered By EmbedPress