จดหมายข่าว ฉบับที่ 247 ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566