โรงเรียนลำปางกัลยาณี เปิดรับสมัคร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนลำปางกัลยาณี เปิดรับสมัคร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ “อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์”

เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

โดยเปิดรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก