ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนแบบออนไลน์ (online) วันที่ 4-7 มกราคม 2565📌📌