ผลรางวัลหางบัตร กิจกรรมเดินการกุศล “สายสัมพันธ์ครอบครัวลำปางกัลยาณี” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 📢📢

หากถูกรางวัล ตั้งแต่ ลำดับที่ 14 – ลำดับที่ 67
สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ ห้องอำนวยการ ตึก1 อาคาร กัลยารัตน์