ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 จังหวัดน่านระดับชาติ นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีได้รับเหรียญรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 62 เหรียญ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี
จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 จังหวัดน่านระดับชาติ
นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีได้รับเหรียญรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 62 เหรียญ
🥇41 เหรียญทอง
🥈10 เหรียญเงิน
🥉5 เหรียญทองแดง

📣📣📣📣📣📣📣📣
ชนะเลิศ จำนวน 1 รายการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 7 รายการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รายการ
ผลงานของลูกสน น้ำเงินขาว
ที่เราภูมิใจ😍😘🥰😊🤩😄
🟦⬜️🟦⬜️🟦⬜️🟦⬜️🟦