ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง มาตรการคัดกรองช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565📌📌