กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 109 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 109 ปี

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567