ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน จำนวน 62 เหรียญรางวัล “สูงที่สุดในจังหวัดลำปาง”