📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566