ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานบุคคล