โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอเชิญผู้สนใจเข้าใช้งาน แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอเชิญผู้สนใจเข้าใช้งาน แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางานที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเเอง

ซึ่งได้รวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐและภาคเอกชนไว้หลายตำแหน่ง

โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ลิงก์

https://smartjob.doe.go.th/