📢📢ประกาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566